Website
 Startpagina
 Over Score
 Contact
 Zoeken
Abonnees
Gebruikersnaam

Wachtwoord
 Aanmelden
Cinemusica Database
Zoeken  
  Componisten  
A-Z  
  Albums  
  Tracks  
Boekbespreking - Vintage scores
Score 139, 29 06 2007VINTAGE SCORES ONDER DE LOEP GENOMEN – Verschenen in Score 139, juni 2006

Een boek geheel gewijd aan één enkele score, dat hebben we nog niet vaak gezien. Twee jaar geleden verschenen liefst drie boeken in de reeks Scarecrow Film Score Guide die elk een bijzondere score onder de loep namen. Eerste in de reeks was The English Patient (Yared) en vervolgens verschenen boeken die Batman (Elfman) en The Good, the Bad and the Ugly (Morricone) nader onderzochten. De studies werd geschreven door muziekwetenschappers uit de Anglo-Amerikaanse universitaire wereld.

De boeken kennen een nagenoeg identieke opbouw. Allereerst beschrijft de auteur de muzikale achtergrond van de componist en vervolgens wordt zijn techniek van componeren nader onderzocht. Vervolgens wordt stilgestaan bij de historische context van de film evenals de ontvangst in de pers ten tijde van de release van de film. Als laatste en belangrijkste onderdeel volgt dan de minutieuze analyse van de gehele score. Elke cue wordt als volgt geanalyseerd: eerst wordt de betreffende scène beschreven, oftewel wat zie je als kijker op het scherm, waarna het gebruik van de instrumenten evenals de toonsoort wordt beschreven. Onder meer aan de hand van enkele toonladders wordt ten slotte de werking van de muziek in de film evenals de typerende, vernuftige componeerstijl van de componist aangetoond.

Deze werkwijze benadrukt in het boek over Morricone bij voorbeeld de reeds eerder vastgestelde unieke samenwerking tussen regisseur Sergio Leone en de componist. Deze samenwerking van twee aanvullende kunstenaars die soms omgekeerd in zijn werk ging (de componist bepaalde met zijn muziek als het ware de filmopnames vooraf) is nog steeds een unieke ervaring die nog maar weinig opvolging heeft gekend in de jaren nadien. De uitgebreide analyse van de score wordt afgerond door een aantal conclusies waaronder de functie van de wah-wah-klanken in het titelthema van The Good, the Bad and the Ugly waardoor de drie titelpersonages door een telkens karakteristieke korte muzikale begeleiding na elkaar worden gepresenteerd.

Of dit boek tot nieuwe inzichten leidt, kan eenieder zelf vaststellen. In ieder geval bestaat de waarde van de boeken uit deze reeks vooral in het feit dat het belang en de effectiviteit van filmmuziek weer eens worden onderstreept. Ten slotte is het ook leuk om een dierbare of favoriete score samen met de auteur nog eens de revue te laten passeren. 

 
Uitgever van de reeks is Scarecrow Press, Inc.: Lanham (Maryland), Toronto, Oxford. Jaar van verschijning is 2004. Tot nu toe verschenen:

1. Gabriel Yared’s The English Patient: A Film Score Guide, door Heather Laing. ISBN 0810849658

2. Danny Elfman’s Batman: A Film Score Guide, door Janet K. Halfyard. ISBN 0810851261

3. Ennio Morricone’s The Good, the Bad and the Ugly: A Film Score Guide, door Charles Leinberger. ISBN 0810851326

Prijs per boek is ongeveer € 30,-.

Paul S.

Gerelateerde links
 Startpagina

Score 139
Andere artikelen:
Boekbespreking - Vintage scores
Dmitri Sjostakovitsj - Portret
Paul M. van Brugge - Interview
Boekbespreking - Elfman & Burton
Opties
Printer VersiePrinter Versie
VersturenVersturen

Login: Redactie | Abonnees | Top Pagina


© 2005 Stichting Cinemusica | Website by RISQ Consultancy