Website
 Startpagina
 Over Score
 Contact
 Zoeken
Abonnees
Gebruikersnaam

Wachtwoord
 Aanmelden
Cinemusica Database
Zoeken  
  Componisten  
A-Z  
  Albums  
  Tracks  
Boekbespreking - Muziek en geluid
Score 164, 17 01 2012BOEKBESPREKING: MUZIEK EN GELUID


The Sound of Pictures is een van de vele recent gepubliceerde boeken die pogen de geschiedenis van de filmmuziek in kaart te brengen. Een ambitieuze onderneming die onvermijdelijk gedoemd is te sneven aangezien een dergelijk historisch overzicht op minder dan 300 pagina´s bijkans onmogelijk is. Dus richt auteur Andrew Ford zich noodgedwongen op een deel van deze geschiedenis.

Andrew Ford is een Australisch componist, schrijver en radioman die meteen in de inleiding van The Sound of Pictures aangeeft dat hij niets moet hebben van hoogdravende academische theorieën. In een goed leesbare stijl onderneemt Ford een reis door de geschiedenis van de filmmuziek, van – zoals de ondertitel van het boek aangeeft – Hitchcock tot High Fidelity (de muzikale film van Stephen Frears uit 2000). Een duidelijke lijn kent deze reis niet, behalve misschien in het inleidende hoofdstuk waarin Ford de rol van muziek in films uiteenzet aan de hand van talrijke films en hun componisten. Vervolgens komen vijf filmcomponisten, waaronder Morricone, Schifrin en Shore, aan het woord. Uit deze gesprekken komen geen nieuwe inzichten naar voren, wel zijn ze nu en dan verhelderend, vooral voor de leek.

Veel interessanter zijn de vijf interviews met hedendaagse regisseurs zoals Bruce Beresford, Sally Potter en Peter Greenaway. Hun muzikale kennis evenals gevoel voor de juiste, vaak atypische muziek op de juiste plaats in hun films is opmerkelijk te noemen. Ook hun fijne neus voor geluiden is soms een verademing vergeleken met de voorgaande hoofdstukken, want ook aan het inzetten van geluid in films door zowel regisseur als componist besteedt Ford – terecht – veel aandacht. Daarmee sluit hij aan bij de stroom auteurs die het belang van geluid in hedendaagse, maar evenzeer in vroegere films niet genoeg weten te onderstrepen.

Wie een goed geschreven, niet al te wetenschappelijk boek wil lezen over muziek en geluid in films kan uitstekend terecht bij The Sound of Pictures. Degene die dieper op deze materie wenst in te gaan, zal snel door het boek heenvliegen en na afloop allerminst tevreden zijn. Dat laatste ligt dan niet alleen aan de beperkte diepgang, maar belist ook aan de versnipperde structuur van het boek. Dat alles neemt niet weg dat Fords enthousiasme voor filmmuziek gedurende de lectuur welhaast tastbaar is en soms zelfs aanstekelijk.

The Sound of Pictures. Listening to Movies, from Hitchcock to High Fidelity. Andrew Ford. Black Inc., Collingwood, Victoria, Australië, 2010. ISBN: 9781863955102, 312 blz. Prijs: £ 20,99 (amazon.co.uk).

PS

Gerelateerde links
 Startpagina

Score 164
Andere artikelen:
Cd-recensies
Boekbespreking - Muziek en geluid
Fimucité - Verslag
Lilian Hak - Interview
Score 40 jaar!
Opties
Printer VersiePrinter Versie
VersturenVersturen

Login: Redactie | Abonnees | Top Pagina


© 2005 Stichting Cinemusica | Website by RISQ Consultancy